KF 27 september 2017 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

KF 27 september 2017

Kommunfullmäktige 27 september.

Det gör skillnad att lägga sin röst på SD.

Vi fick idag information hur det har gått med övergången från att köpa in mat från Sodexho till att laga all mat till barn, ungdomar och äldre i kommunal regi. Detta har endast tack vare SD i Åtvidaberg blivit en realitet.
Svensk mat på kommunens fat!
Mycket bra slogan av kostchefen, hittills har 73000 portioner tillagats i egen regi.
Ökad andel svenska och närproducerade livsmedel.
Svenskt kött o fågel. Ökade inköp av potatis, grönsaker och rotgrönsaker från Östergötland och angränsande län, tack vare fler lokala leverantörer.
Detta har resulterat i bättre mat till de äldre, samarbetsgrupper för att hitta nya vägar till att utveckla måltiderna.

Detta skulle aldrig blivit en realitet om inte SD på olika sätt varit så drivande via interpellationer, dabattartiklar och foldrar.

Nedan bild på Richard Svensson (SD) som försvarade sina två motioner ”TBC-vaccin till elever inom barnomsorg och skola” och ”Förbud mot offentligt och passivt insamlande av pengar” båda motionerna avslogs. Motionen ”Förbud mot offentligt och passivt insamlande av pengar” debatterades flitigt, det enda partiet som förstod vad motionen handlade om och kom med konstruktiv kritik (ej hållbar) var moderaterna, övriga partier L, V, C och S förstod ej motionens andemening och kom endast med en massa svammel som inte direkt handlade om motionen.

Richard Svensson (SD)