Årsmöte för SD Åtvidaberg. | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

Årsmöte för SD Åtvidaberg.

Lördag den 25 januari höll SD Åtvidaberg sitt årsmöte. Inbjuden till mötet var riksdagsman Jonas Andersson från Linköping som valdes till mötesordförande för årsmötet. På mötet var det föredragning av SD Åtvidabergs ordförande Joakim Gustavsson av verksamhetsberättelsen och gruppledare Jan Svensson hade en föredragning av den parlamentariska berättelsen för 2019. Man kan lugnt konstatera efter dessa dragningar att föreningen varit mycket aktiv under 2019 på torg och marknader samt i nämnder/utskott och framförallt i talarstolen under kommunfullmäktige möten. En annan glädjande nyhet är att vi under 2019 ökade vårt medlemsantal mot året innan.

På mötet blev det omval av hela presidiet Joakim Gustavsson valdes till ordförande under 2020 och Michelle Svensson valdes till vice ordförande samt Mikael Göransson valdes till andre vice ordförande även de för 2020. Richard Svensson omvaldes som sekreterare i föreningen och som kassör blev det nyval på Carl Sääv.

På bilden syns delar av styrelsen.