KF 2017-03-29 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

KF 2017-03-29

SD Åtvidaberg är som enda parti i Åtvidaberg orädda för att lyfta problemfrågor, vi anser att Åtvidabergsinvånare ska få en möjlighet att få ställa frågor till de styrande angående modulhusen som är inplanerade. Vad som inte framgick i Correns artikel torsdagen den 30 mars är att Jan Svensson (SD) vid flera tillfällen sa till Correns reporter att det vid informationsmöten gällande modulhus runt om i landet, så är just otryggheten den största frågan, men det framgår inte av artikeln. Vidare så anser SD Åtvidaberg att vi måste ha ett stopp på flyktingmottagningen för tillfället då vi ej har bostäder. Vi är tacksamma för att inget beslut togs om modulbostäder i KF utan även vi stod bakom en återremittering. Richard Svensson (SD) hade lämnat in en interpellation för att få svar på hur det ligger till med rekrytering av undersköterskor i kommunen, efter debatt med (S) så kom det fram att det är en svår situation som inte är lätt att lösa.