KF 2018-10-31 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

KF 2018-10-31

Första KF för mandatperioden är nu avklarad. Idag begärde vi votering för att se hur det står till med demokrati och praxis när val om 2:e vice ordförande skulle avgöras, mycket riktigt så valde ett par stycken från den styrande majoriteten att gå emot praxis. Vårt förslag som 2:e vice var Joakim Gustavsson (SD)vald till positionen blev Bo Hasselblad (M). Till valberedning valdes för SD Joakim Gustavsson (SD) som ordinarie och Jan Svensson (SD) som ersättare. I ärendet om försäljning av Marknadsbod nr8 så frågade Jan Svensson (SD) om någon bakgrundskontroll har utförts av företaget som ska köpa Marknadsboden, enligt Elisabet Edlund (S) har detta utförts. Joakim Gustavsson (SD) lämnade in en protokollsanteckning gällande delårsbudgeten, det vi i SD Åtvidaberg ifrågasätter är att posten övriga kostnader på mer än 21 mkr finns med, se protokollsanteckning nedan. Joakim lämnade också in den första motionen från politiken för den nya mandatperioden, en viktig motion för folkhälsan som tar upp problematiken med rökning i vår kommun Åtvidaberg, vi i SD förespråkar en antirökkampanj som ska ge resultat.

Jan Svensson (SD)             Joakim Gustavsson (SD)        Protokollsanteckning