KF 28 februari | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

KF 28 februari

 

 

Den 28 februari var det dags för kommunfullmäktige. På dagordningen hade sverigedemokraterna 2 st motioner och 1 interpellation inlämnade av Richard Svensson (SD).

Först ut var en motion om att sänka antalet ledamöter i kommunstyrelsen där Richard Svensson påpekade att Åtvidaberg har Östergötlands största kommunstyrelse jämfört med innevånarantal. För att proportionellt ligga i nivå med andra kommuner vill vi se en minskning av antalet ledamöter och ersättare.

Efter det så kom en motion upp om att byta från utskott till nämnder i kommunen. Richard Svensson påpekade att denna motionen är oerhört viktig ur en demokratisk synpunkt. Genom att byta från utskott till nämnd så innebär det att det politiska arbetet kan spridas ut över fler personer och på så sätt kan fler engagera sig i politiken och i det kommunalpolitiska arbetet.

Sist ut var en interpellation ställd till majoriteten angående underskotten i vård och omsorgsförvaltningen. Richard Svensson lyfte fram flera förslag som Sverigedemokraterna drivit, då framförallt höjda löner till sjuksköterskor. Detta för att få fler att söka sig till kommunen men även för att få de som arbetar här att stanna genom att ge en löneökning på 500kr/mån. Thomas Lidberg som svarade på interpellationen sa då att sjuksköterskornas löner i Åtvidaberg var bra och att de inte behöver mer lön. Detta uttalande begärde givetvis Richard en replik på och förklarade att sverigedemokraterna vill se en löneökning till kommunens sjuksköterskor medans socialdemokraterna och Thomas Lidberg inte anser att de är värda högre lön.

Majoriteten förklarade även i svaret på interpellationen att man ser ut att inte klara budgeten detta år heller men att man arbetar med effektiviseringsåtgärder och att dessa förhoppningsvis kommer ge önskad effekt.