KF 28 september 2016 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

KF 28 september 2016

Idag var det kommunfullmäktige! SD som enda aktiva oppositionsparti var uppe i talarstolen vid ett flertal tillfällen. Redan vid ledamöternas allmänna frågestund frågade Bertil Jonsson (SD) hur det egentligen ligger till med ÅFF, hur ställer sig majoriteten till en situation där ÅFF inte har ekonomi och ej får fortsätta med elitfotboll, samt om det som står i Corren om att ÅFF inte ska få mer pengar av kommunen stämmer. Första frågan blev det inget svar på, andra frågan var korrekt som det står i Corren att det blir inga extra pengar till ÅFF. Sedan gick Jan Svensson (SD) upp i talarstolen och frågade hur många möten näringslivsberedningen har haft samt hur många lokala företag som har varit inbjudna till dialog och hur mycket deras arvoden är varpå Lennart Haraldsson som ordförande (nlb) svarade att dom haft tre möten inga företag har inbjudits och arvoden ingick i deras ordinarie ersättningar, även Richard Svensson (SD) gick upp och ifrågasatte att ej företag hade inbjudits. Vid punkten massmediepolicy-revidering anmärkte Bertil Jonsson (SD) om en korrigering i yrkanden som var felformulerad men det var inget som majoriteten tog till sig. Sedan gick både Bertil Jonsson (SD) och Jan Svensson (SD) upp i debatt i frågan om höjd maxtaxa för hemtjänst och hemsjukvård, SD var det enda parti som gick emot att höja till maxtaxan för hemtjänst och hemsjukvård med 2628kr årligen. De övriga partierna var helt överens om att kommunen ska ta ut den absolut maximala höjningen av taxan vilket SD som enda parti gick emot. Sedan var det dags för interpellation där vi i SD ställde frågor om många undermåliga skol och förskolekök i Åtvidabergs kommun. Richard Svensson (SD) förde en mycket bra debatt där han ifrågasatte svaren som presenterades i interpellationen, sakligt bestred han svaren med fakta vilket fick Elisabeth Edlund (S) att till slut tappa humöret. Inga konkreta svar fick vi på interpellationsfrågorna.

Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)

Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)