Kommunfullmäktige 2016-06-15 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

Kommunfullmäktige 2016-06-15

 

Sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Bertil Jonsson (SD) var uppe och yrkade återremiss på ärendet köp av mark Norrby 1:18 då det kommit fram att det går en korsande kraftledning över marken, Elisabeth Edlund (S) bad om ursäkt för att oppositionsrådet Joakim Magnusson (C) ej framfört information till SD att kraftledningen kommer att grävas ned, varpå Bertil ändrade SD:s yrkande till bifall. Jan Svensson (SD) var uppe och yrkade starkt bifall till majoritetens förslag till att återta matlagning till äldre och barn i egen regi efter påtryckning av bl.a SD. Jan frågade om det stämmer att skol och dagis köken som är i väldigt dåligt skick kommer att börja renoveras denna mandatperioden eller nästa, där svaret blev att det kommer troligtvis att bli under nästa mandatperiod. Vi i SD sa att vi återkommer i ärendet då vi ej ännu har fått svar av tjänstemännen på några av våra frågor.

 

 

janne