Kommunfullmäktige 26 november 2014 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

Kommunfullmäktige 26 november 2014

Budgetdebatt

Det blev tidvis efter genomgången finansiell plan för de nästkommande åren en het och livlig debatt i budgetfrågan. Alla partier fick möjlighet att delge alla just sina förslag, vilket alla gjorde utom KD som till 100% stod bakom majoritetens förslag till budget. När sedan debatten kom igång så blev (SD) direkt påhoppade av socialdemokraterna, som trots att dom haft tillgång till vår budget i drygt en veckas tid, inte klarat av att se var vi skulle göra våra satsningar, utan dom tyckte att det var en innehållslös budget där vi endast satsar på gratis trygghetslarm för de äldre och gratis frukt till dagisbarnen. Någon av motståndspartierna noterade att vi i vår budget i samband med att vi skrivit om gratis frukt till dagisbarnen skrivit exotiska frukter, vilket Bertil Jonsson (SD) då poängterade, att det står ”till exempel” före exotiska frukter och också som Bertil nämnde finns det dom som bara skickar med gurka till barnen. Sedan tog Bertil upp det (S) hade nämnt tidigare och mötte kritiken genom att tala om att fortsätter man läsa vår budget till punkt och inte bara dom två första raderna så ser man att vi även budgeterat för en äldrelots, ökat stöd till vägsamfälligheten, öka investeringsbudgeten för landsbygdsutvecklingen och starta upp sommarlovs entreprenörerna igen som tidigare har gett ett bra resultat. Annars fanns det något  som var positivt och det var att vänstern gav oss en eloge vad gällde att vi i vår budget skrivit att vi ser till allas lika värde oavsett etnicitet, religion, kön eller ekonomiska förutsättningar – lika för alla.