Nomineringsdags | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

Nomineringsdags

Med en mycket stark tillströmning av medlemmar går vi nu återigen in i nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för kommunföreningen Sverigedemokraterna Åtvidaberg.

Senast den 1 december skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: markus.wiechel@sd.se

I samband med nominering till valberedningen skall intyg av kandidatur fyllas i och skickas in. Intyget nås genom att klicka här.

Senaste den 1 december skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: jan.svensson@sd.se

För mer information:

Markus Wiechel
Valberedningens ordförande

E-post:markus.wiechel@sd.se