Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 15

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • Kortfattade rapporter från Sverigedemokraterna i Åtvidaberg sedan KF:s sammanträde 25/5

  Av Christian Nordin Olsson den 20 juni, 2011
  1
  0

  26/5 Som suppleant i distrikt Östergötland styrelse var jag inbjuden till styrelsemöte i stadshuset Linköping. Där 14 st. medlemmar avhandlade dagordningens 16 punkter.

  31/5 hade Bygg och räddningsnämndens möte där jag har en insynsplats. För oss partier som bara har insynsplats blev mötet kort 35 minuter. Pga. att dagordningspunkter till största delen handlade om beslutsärenden där vi inte får närvara.

  1/6 Kommunstyrelsemöte. Vi är två partier utav 9 st. som bara har insynsplats. Det innebär att vi sitter vid ett eget bord, avskilt från ordinarie ledamöter och ersättare, vidare betyder det som min bordsgranne uttryckte det, vi får synas men inte höras, vilket kan leda till att vi kan gå miste om viktig information.

  Vi kan ta ett exempel under mötets första del är en informations stund på ca 1 timme. Då en eller flera föredragshållare är inbjudna att informera om ett specifikt ämne. Om vi inte t.ex. uppfattar en siffra eller ett tal är ordningsreglerna sådan att vi inte får uttala oss om att vi inte uppfattat vad som sades. Vi får endast konversera i fika pausen med föredragshållaren. Vilket jag uppfattar som påträngande. Till saken hör också att hörbarheten i salen är under all kritik och att föredragshållarna sällan använder mikrofon. Ordförande och mötesdeltagare har ingen tillgång till mikrofoner. Men från sätt detta är stämningen vid vårt bord god.

  9/6 Möte med demokratiberedningen där jag är ersättare. Det är blott bara vårt andra möte, men är både nyfiken och förväntansfull inför fortsättningen då mötena präglas av stor öppenhet och ambition att föra något bra av uppdraget vi fått. Återkommer längre fram om vårt arbete.

 • Kommunfullmäktige möte 25 maj 2011

  Av Christian Nordin Olsson den 28 maj, 2011
  0
  0

  Under punkt 102 på ärendelistan togs motionen från Sverigedemokraterna om slopandet av avgift på trygghetslarm upp. Här är det anförande som hölls av Bertil Jonsson SD.

  På sidan 14 i Årsredovisningen 2010 står att läsa jag citerar ”Åtvidaberg är en av Sveriges tryggaste kommuner och ska så förbli” slut citat. För att leva upp till den visionen anser jag det helt felaktigt att personer med behov av ett trygghetslarm ska behöva betala en avgift även om den är delvis reducerad.

  En trygghetslarsavgift får inte betraktas som en inkomst för kommunen.

  Den 23/3-2011 fanns 310registrerade larmkunder därav var 164 helt avgiftsbefriade, då återstår 146 st. som betalar hel eller del av avgiften. Dessa 146 st. betalar en avgift på 26 800 kr/ månad till kommunen. Det vill säga ett snitt på 183,56 kr/pers. och månad.

  Summan av detta är kommunens perspektiv sett en blygsam summa. Men för den enskilde kan det vara den summan som fattas varje månad.

  Men fullmäktige beslut här idag handlar inte bara om ekonomi som jag ser det, utan också om hur vi ser på våra gamla och vårdtagare. Är dessa en grupp vi ska ta ut avgifter av för att de ska känna sig trygga.

  Jag anser att trygghet i Åtvidabergs kommun inte ska avgiftsbeläggas. Det ska vara en rättighet som är gratis. Med detta sagt yrkar jag bifall till motionen.

   

  Glädjande var att även en ledamot från de borgerliga partierna som sitter i oppositionen yrkade bifall till min motion med ett anförande som var långt och mycket väl genom tänkt. Men tyvärr var de övriga 7 partierna överens om att våra gamla och vårdtagarna ska fortsätta att betala för trygghet i Åtvidabergs kommun. Tyvärr ser det ut som att våra statspolitikers syn på pensionärer och vårdtagare även börjar anammas av kommunpolitikerna. Kan det bero på massmedias svala intresse för den gruppen av människor?

 • Motion: Parboendegaranti

  Av Christian Nordin Olsson den 2 mars, 2011
  0
  0

  Sedan 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i sammanboende om de så vill. Men det gäller inte när bara en partner har rätt till omsorg. Detta innebär att det idag är upp till kommunernas goda vilja om makar får fortsätta leva tillsammans på särskilt boende om en av dem inte längre kan bo hemma. Kommunerna har alltså beklagligt nog rätt att splittra gifta par mot deras vilja.

  När man blir äldre kan ensamheten bli ett gissel och om man dessutom lever med en partner ska man inte behöva skiljas på ålderns höst från sin käraste, som man har levt tillsammans med, ibland ända sedan tonår- ungdomstiden på grund av att ena partnerns hälsotillstånd försämrats. Detta är mycket tragiskt och försämras även hälsotillståndet för de som drabbas. Jag anser det är hög tid att ge äldre par rätt att leva och bo tillsammans om de så önskar, även om bara en av dem har rätt till särskilt boende.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår jag,
  – att en parboendegaranti införs i Åtvidabergs kommun.

  Åtvidaberg 2011-02-28
  Sverigedemokraterna
  Bertil Jonsson

 • Av Christian Nordin Olsson den 25 februari, 2011
  0
  0

  Kommunfullmäktigeledamot Sverigedemokraterna 
  Bertil Jonsson

  Kontakt: Jag nås enklast på telefon 0120-300 75

  Yrke: Smidesarbetare, asfaltsarbetare, anläggningsarbetare, pensionär första maj 2011.

  Född: 1947

  Civilstånd: Gift sedan 1967

  Intressen: Husbilen, svenska fjällen, vinterfiske, rally (f.d. kartläsare), djur, motionsorientering, fotboll (tidigare aktiv i Grebo IK)

  Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i demokratiberedningen, ledamot fullmäktiges valberedning, närvarorätt kommunstyrelsen, närvarorätt miljönämnden, närvarorätt bygg- och räddningsnämnden.

  Mina tre viktigaste frågor:

  1. Äldreomsorgen
  V’rna om våra gamla vilka faktiskt byggt upp det välstånd vi nu tär på. Jag vill införa parboendegaranti, en näringsriktig och god mat, två rätter ska serveras till lunch, individanpassade aktiviteter varje dag så som fysisk aktivitet, daglig utevistelse för de som så önskar, gruppsamvaro (måla, spela spel, bingo, handarbeten m.m.). Se över möjligheten att anställa en aktivitetsperson som alternerar mellan äldreboendena. Ev. tillsätta praktikplatser.

  2. Medborgarnas trygghet
  Ingen ska behöva känna sig otrygg. Varken för fysiskt våld eller trakasserier. Sådant ofog ska med kraft bekämpas och den utsatte ska känna fullt stöd från samhället.

  3. Ansvarsfull invandringspolitik
  Se till att de invandrare som har kommit hit så snart som möjligt får utbildning i svenska och även studier som ska leda till kompetens för att kunna konkurrera på lika villkor inom de yrken som erbjuds. Detta för att kunna bli assimilerade, självförsörjande och då accepterade medborgare i samhället vilket är till glädje för både person och samhället.

  Angående de ensamkommande flyktingbarnen gäller samma krav angående utbildning. För att kunna ta emot ytterligare flyktingbarn måste somliga saker säkras. Är de ensamkommande? Detta kopplat till kostnader för eventuell anhöriginvandring. Blir de självförsörjande efter utbildning? Vill de bli en del av samhället? Om samtliga frågor kan besvaras med ett ja kan nästa steg tas.