Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 15

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • Av Christian Nordin Olsson den 25 februari, 2011
  0
  0

  Kommunfullmäktigeledamot Sverigedemokraterna 
  Bertil Jonsson

  Kontakt: Jag nås enklast på telefon 0120-300 75

  Yrke: Smidesarbetare, asfaltsarbetare, anläggningsarbetare, pensionär första maj 2011.

  Född: 1947

  Civilstånd: Gift sedan 1967

  Intressen: Husbilen, svenska fjällen, vinterfiske, rally (f.d. kartläsare), djur, motionsorientering, fotboll (tidigare aktiv i Grebo IK)

  Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i demokratiberedningen, ledamot fullmäktiges valberedning, närvarorätt kommunstyrelsen, närvarorätt miljönämnden, närvarorätt bygg- och räddningsnämnden.

  Mina tre viktigaste frågor:

  1. Äldreomsorgen
  V’rna om våra gamla vilka faktiskt byggt upp det välstånd vi nu tär på. Jag vill införa parboendegaranti, en näringsriktig och god mat, två rätter ska serveras till lunch, individanpassade aktiviteter varje dag så som fysisk aktivitet, daglig utevistelse för de som så önskar, gruppsamvaro (måla, spela spel, bingo, handarbeten m.m.). Se över möjligheten att anställa en aktivitetsperson som alternerar mellan äldreboendena. Ev. tillsätta praktikplatser.

  2. Medborgarnas trygghet
  Ingen ska behöva känna sig otrygg. Varken för fysiskt våld eller trakasserier. Sådant ofog ska med kraft bekämpas och den utsatte ska känna fullt stöd från samhället.

  3. Ansvarsfull invandringspolitik
  Se till att de invandrare som har kommit hit så snart som möjligt får utbildning i svenska och även studier som ska leda till kompetens för att kunna konkurrera på lika villkor inom de yrken som erbjuds. Detta för att kunna bli assimilerade, självförsörjande och då accepterade medborgare i samhället vilket är till glädje för både person och samhället.

  Angående de ensamkommande flyktingbarnen gäller samma krav angående utbildning. För att kunna ta emot ytterligare flyktingbarn måste somliga saker säkras. Är de ensamkommande? Detta kopplat till kostnader för eventuell anhöriginvandring. Blir de självförsörjande efter utbildning? Vill de bli en del av samhället? Om samtliga frågor kan besvaras med ett ja kan nästa steg tas.

 • Motion: Avskaffad avgift för trygghetslarm

  Av Christian Nordin Olsson den 6 februari, 2011
  0
  0

  För närvarande betalar brukarna av trygghetslarm en avgift på 200:- i månaden. Kostnaden landar alltså på 2400:- per år. För en normalinkomsttagare går det ganska bra att betala en sådan summa, men för en fattig pensionär är detta mycket pengar.

  Idag finns det en behovsprövning av den som ansöker om att få ett trygghetslarm. Det är bra och behovsprövningen bör finnas kvar. Vid ett avskaffande av avgiften kommer antalet ansökningar om trygghetslarm antagligen öka något, men då behovsprövningen kvarstår kommer antagligen andelen beviljade ansökningar att vara måttlig. Där med kan det sammanlagda antalet trygghetslarm motsvara det verkliga behovet. De fattigpensionärer som tvingas skaffa trygghetslarm ska inte behöva betala för att känna sig trygga. Det ska inte vara ett straff att bli gammal.

  Men hänvisning till ovanstående föreslår jag,

  • att månadskostnaden för trygghetslarm i Åtvidaberg ska avskaffas.

  Åtvidaberg 070211

  Sverigedemokraterna
  Bertil Jonsson