Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 4

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • KF 28 februari

  Av jsvensson den 20 mars, 2018
  0

   

   

  Den 28 februari var det dags för kommunfullmäktige. På dagordningen hade sverigedemokraterna 2 st motioner och 1 interpellation inlämnade av Richard Svensson (SD).

  Först ut var en motion om att sänka antalet ledamöter i kommunstyrelsen där Richard Svensson påpekade att Åtvidaberg har Östergötlands största kommunstyrelse jämfört med innevånarantal. För att proportionellt ligga i nivå med andra kommuner vill vi se en minskning av antalet ledamöter och ersättare.

  Efter det så kom en motion upp om att byta från utskott till nämnder i kommunen. Richard Svensson påpekade att denna motionen är oerhört viktig ur en demokratisk synpunkt. Genom att byta från utskott till nämnd så innebär det att det politiska arbetet kan spridas ut över fler personer och på så sätt kan fler engagera sig i politiken och i det kommunalpolitiska arbetet.

  Sist ut var en interpellation ställd till majoriteten angående underskotten i vård och omsorgsförvaltningen. Richard Svensson lyfte fram flera förslag som Sverigedemokraterna drivit, då framförallt höjda löner till sjuksköterskor. Detta för att få fler att söka sig till kommunen men även för att få de som arbetar här att stanna genom att ge en löneökning på 500kr/mån. Thomas Lidberg som svarade på interpellationen sa då att sjuksköterskornas löner i Åtvidaberg var bra och att de inte behöver mer lön. Detta uttalande begärde givetvis Richard en replik på och förklarade att sverigedemokraterna vill se en löneökning till kommunens sjuksköterskor medans socialdemokraterna och Thomas Lidberg inte anser att de är värda högre lön.

  Majoriteten förklarade även i svaret på interpellationen att man ser ut att inte klara budgeten detta år heller men att man arbetar med effektiviseringsåtgärder och att dessa förhoppningsvis kommer ge önskad effekt.

 • SD Åtvidabergs årsmöte

  Av jsvensson den 12 februari, 2018
  0

  SD Åtvidaberg riktar ett stort tack till alla som deltog på vårt årsmöte den 27 januari. Mötet var det mest besökta årsmötet någonsin, tackar speciellt presidiet som bestod av ordförande Clara Aranda och sekreterare Richard Svensson. På årsmötet valdes styrelsen för det kommande året samt fastställdes listan till kommunfullmäktigevalet 2018. Styrelsen är som följer, ordf Jan Svensson, vice ordf Joakim Gustavsson 2:e vice ordf Simon Elmendal ledamöter: Richard Svensson, Gösta Eriksson, Beryl Elmendal och Lars Elmendal suppleanter: Michelle Svensson, Mikael Göransson, Carl Sääv, Göran Forslund och Johan Nilsson.

  Listan till kommunfullmäktigevalet den 9 september är som följer:
  1 Jan Svensson
  2 Richard Svensson
  3 Joakim Gustavsson
  4 Beryl Elmendal
  5 Simon Elmendal
  6 Michelle Svensson
  7 Mikael Göransson
  8 Sofia Karlsson
  9 Gösta Eriksson
  10 Göran Forslund
  11 Erika Svensson
  12 Lars Elmendal
  13 Johan Nilsson
  14 Carl Sääv
  15 Göran Boson.

   

  Nya styrelsen SD Åtvidaberg

  På bilden främre raden från vänster Simon Elmendal, Michelle Svensson, Beryl Elmendal och Lars Elmendal

  bakre raden från vänster Johan Nilsson, Joakim Gustavsson, Jan Svensson, Gösta Eriksson, Carl Sääv och Göran Forslund

  saknas på bilden gör Mikael Göransson

 • Fullmäktige 30 november 2017 budgetdebatt

  Av jsvensson den 30 november, 2017
  0

  Idag var det budgetdebatt i Åtvidabergs kommunfullmäktige. SD var det enda oppositionspartiet som presenterade en budget. SDs budget var till skillnad från majoritetens en budget som riktade in sig mer på Åtvidabergs invånare. Några av våra förslag var t ex ett återöppnande av simhallen, varm mat dagligen levererad till brukarna, 500kr mer i månaden till sjuksköterskorna mm mm. Något som vi Sverigedemokrater reflekterade över var att vi för fjärde gången på fullmäktige inte fick ta replik, vilket gjorde att debatten inte blev som vi hade tänkt oss. Vi hoppas för demokratins skull att detta var sista gången ordföranden går emot arbetsordningen.

   

                                                         

 • SD Åtvidaberg satsar!

  Av jsvensson den 7 november, 2017
  0

  Två av SD Åtvidabergs satsningar i budgeten till 2018.

   

   

 • Budget 2018-2020

  Av jsvensson den 31 oktober, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Åtvidaberg är partiet som till skillnad från majoriteten

  väljer att lägga fokus på kommunens invånare. Våra största satsningar

  i budgeten till 2018 är som följer.

  1. Simhallen i Åtvidaberg återöppnas av en ekonomisk förening med stöd av kommunen.
  2. En satsning på sjuksköterskorna med en höjd månadslön på 500 kr per anställd.
  3. Daglig varm mat till brukarna och de äldre.
  4. Kostnadsfri frukt till dagisbarnen
  5. Samtliga barn och ungdomar som vill, ska få vaccination mot TBC.

  Mycket mer av våra satsningar kan man ta del av i vår budget nedan.

  Budget Åtvidaberg