Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 5

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • KF 27 september 2017

  Av jsvensson den 27 september, 2017
  0

  Kommunfullmäktige 27 september.

  Det gör skillnad att lägga sin röst på SD.

  Vi fick idag information hur det har gått med övergången från att köpa in mat från Sodexho till att laga all mat till barn, ungdomar och äldre i kommunal regi. Detta har endast tack vare SD i Åtvidaberg blivit en realitet.
  Svensk mat på kommunens fat!
  Mycket bra slogan av kostchefen, hittills har 73000 portioner tillagats i egen regi.
  Ökad andel svenska och närproducerade livsmedel.
  Svenskt kött o fågel. Ökade inköp av potatis, grönsaker och rotgrönsaker från Östergötland och angränsande län, tack vare fler lokala leverantörer.
  Detta har resulterat i bättre mat till de äldre, samarbetsgrupper för att hitta nya vägar till att utveckla måltiderna.

  Detta skulle aldrig blivit en realitet om inte SD på olika sätt varit så drivande via interpellationer, dabattartiklar och foldrar.

  Nedan bild på Richard Svensson (SD) som försvarade sina två motioner ”TBC-vaccin till elever inom barnomsorg och skola” och ”Förbud mot offentligt och passivt insamlande av pengar” båda motionerna avslogs. Motionen ”Förbud mot offentligt och passivt insamlande av pengar” debatterades flitigt, det enda partiet som förstod vad motionen handlade om och kom med konstruktiv kritik (ej hållbar) var moderaterna, övriga partier L, V, C och S förstod ej motionens andemening och kom endast med en massa svammel som inte direkt handlade om motionen.

  Richard Svensson (SD)

 • Sverigedemokraternas kandidater till kyrkofullmäktige!

  Av jsvensson den 22 augusti, 2017
  0

         Jan Svensson (SD)

          Richard Svensson (SD)

           Gösta Eriksson (SD)

 • KF 2017-04-26

  Av jsvensson den 26 april, 2017
  0

  Idag på kommunfullmäktige blev SD för första gången utsedda av KF att agera som två av 28 huvudmän för Åtvidabergs Sparbank. Richard Svensson (SD) samt Joakim Gustavsson (SD) blev gemensamt usedda av SDs parlamentariska grupp.

                                           

 • Öppet hus och kandidatskola

  Av jsvensson den 17 april, 2017
  0

  På onsdag den 19 april så kommer V.ordf för distriktet Jonas Andersson (SD) till vårt öppna hus i partilokalen.

  Jonas kommer att hålla en kandidatskola för både nya som gamla kandidater till fullmäktige.

  Självklart är alla intresserade mycket välkomna. Plats: Facetten tid: 18:00.

   

  Jonas Andersson
  V.ordförande distrikt Östergötland
  Kommunordförande Linköping

 • KF 2017-03-29

  Av jsvensson den 4 april, 2017
  0

  SD Åtvidaberg är som enda parti i Åtvidaberg orädda för att lyfta problemfrågor, vi anser att Åtvidabergsinvånare ska få en möjlighet att få ställa frågor till de styrande angående modulhusen som är inplanerade. Vad som inte framgick i Correns artikel torsdagen den 30 mars är att Jan Svensson (SD) vid flera tillfällen sa till Correns reporter att det vid informationsmöten gällande modulhus runt om i landet, så är just otryggheten den största frågan, men det framgår inte av artikeln. Vidare så anser SD Åtvidaberg att vi måste ha ett stopp på flyktingmottagningen för tillfället då vi ej har bostäder. Vi är tacksamma för att inget beslut togs om modulbostäder i KF utan även vi stod bakom en återremittering. Richard Svensson (SD) hade lämnat in en interpellation för att få svar på hur det ligger till med rekrytering av undersköterskor i kommunen, efter debatt med (S) så kom det fram att det är en svår situation som inte är lätt att lösa.