Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 5

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • KF 2016-12-14

  Av jsvensson den 15 december, 2016
  0

  Sista kf för i år blev en skandal utan like, fullmäktiges ordförande lät inte oss Sverigedemokrater få replik, utan vi fick vänta på att få komma upp vilket tog udden av debatten. Richard Svensson (SD) läxade upp Lennart Haraldsson (S) kf:s ordförande för att bryta mot arbetsordningen, tyvärr hjälpte inte det. Bertil Jonsson (SD) ansåg på ledamöternas frågestund att majoriteten borde skickat brandmännens brev om sina förhållanden till alla oppositionspartier för att man när frågan lyfts på ks är man väl insatt i ärendet. Hållbarhetsprogrammet var nästa ärende där SD yrkade på att text om kulturcentrum skulle lyftas bort från dokumentet. Efter det var det dags för cirkus under ärendet ”godtagande av matpolicy” där Mira Wedenberg (M) och Joakim Magnusson (C) stod för underhållningen man undrar över kompetensen. Richard Svensson (SD) höll ett fantastiskt anförande där han förklarade hur halalslakt utan bedövning går till. Anledningen till anförandet beror på att Mira Wedenberg (M) gått ut i media med att det är mycket möjligt att vi i Åtvidabergskommun kommer att köpa kött från utlandet när vi tar över matproduktionen i egen regi, vilket innebär stora risker med att vi kommer att få in obedövat halalslaktat kött till kommunen. Självklart förstod ingen varför SD belyste problemet. Sedan var det Joakim Magnussons (C) tur att yrka på bl a att alla religiösa grupper ska ha rätt till kost enligt deras religion, vad Joakim har svårt att förstå som både Bertil Jonsson (SD) och Jan Svensson (SD) försökte förklara är att det finns religiösa grupper som vägrar äta annat kött än att det är halal eller kosherslaktat utan bedövning, Joakim (C) föll till föga tillslut och erkände att de grupper som inte kan äta kött slaktat enligt Svensk djurlagstiftning får äta grönsaker vilket Bertil (SD) tackade för. Sirvan Mostafaey (S) äntrade även han talarstolen och sade att SD är rasister som kräver att djuren ska slaktas enligt Svensk djurlagstiftning, han fick hårt mothugg av både Bertil (SD) och Richard (SD) man undrar hur Socialdemokraterna egentligen står i den här frågan. SD yrkade också på att det i matpolicyn skulle skrivas in att man ska ha möjligheten att ha alternativ kost p g a medicinska skäl, samtliga partier utom naturligtvis SD röstade efter votering emot SDs yrkande. Nästa ärende var arvodering av styrelsen – Kopparvallen i Åtvidaberg AB där SD genom Bertil Jonsson (SD) yrkade på att arvodet istället för ett årsarvode skall vara ett förrättningsarvode dvs att man får arvode efter mötesdeltagande, samtliga partier utom SD röstade emot yrkandet. SD yrkade också bifall alternativt återremiss av ett medborgarförslag ”belysning på parkeringsplats mellan Bruksgatan och G:a torget” alla partier utom SD yrkade avslag.

   

  janne51 rille

 • Budget 2017-2019

  Av jsvensson den 22 november, 2016
  0

  SD Åtvidaberg är partiet som tar ansvar!

  Nedan kan ni trycka på länken för att komma till SD Åtvidabergs budget för 2017-2019.

  Vi satsar i denna budgeten bl a på TBC-vaccin för barn och unga, varm mat till de äldre, kostnadsfri frukt till förskolebarnen, en äldreombudsman, projekt mot mobbning i skolan, sommarlovsentreprenörer mm.

   

  budget2

 • Nomineringsdags

  Av jsvensson den 28 oktober, 2016
  0

  Med en mycket stark tillströmning av medlemmar går vi nu återigen in i nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för kommunföreningen Sverigedemokraterna Åtvidaberg.

  Senast den 1 december skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: markus.wiechel@sd.se

  I samband med nominering till valberedningen skall intyg av kandidatur fyllas i och skickas in. Intyget nås genom att klicka här.

  Senaste den 1 december skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: jan.svensson@sd.se

  För mer information:

  Markus Wiechel
  Valberedningens ordförande

  E-post:markus.wiechel@sd.se

 • Kyrkoval 2017

  Av jsvensson den 17 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Åtvidaberg på: atvidaberg@sd.se eller på telefon: 070-334 19 62

  kandiderakyrka2

 • KF 28 september 2016

  Av jsvensson den 29 september, 2016
  0

  Idag var det kommunfullmäktige! SD som enda aktiva oppositionsparti var uppe i talarstolen vid ett flertal tillfällen. Redan vid ledamöternas allmänna frågestund frågade Bertil Jonsson (SD) hur det egentligen ligger till med ÅFF, hur ställer sig majoriteten till en situation där ÅFF inte har ekonomi och ej får fortsätta med elitfotboll, samt om det som står i Corren om att ÅFF inte ska få mer pengar av kommunen stämmer. Första frågan blev det inget svar på, andra frågan var korrekt som det står i Corren att det blir inga extra pengar till ÅFF. Sedan gick Jan Svensson (SD) upp i talarstolen och frågade hur många möten näringslivsberedningen har haft samt hur många lokala företag som har varit inbjudna till dialog och hur mycket deras arvoden är varpå Lennart Haraldsson som ordförande (nlb) svarade att dom haft tre möten inga företag har inbjudits och arvoden ingick i deras ordinarie ersättningar, även Richard Svensson (SD) gick upp och ifrågasatte att ej företag hade inbjudits. Vid punkten massmediepolicy-revidering anmärkte Bertil Jonsson (SD) om en korrigering i yrkanden som var felformulerad men det var inget som majoriteten tog till sig. Sedan gick både Bertil Jonsson (SD) och Jan Svensson (SD) upp i debatt i frågan om höjd maxtaxa för hemtjänst och hemsjukvård, SD var det enda parti som gick emot att höja till maxtaxan för hemtjänst och hemsjukvård med 2628kr årligen. De övriga partierna var helt överens om att kommunen ska ta ut den absolut maximala höjningen av taxan vilket SD som enda parti gick emot. Sedan var det dags för interpellation där vi i SD ställde frågor om många undermåliga skol och förskolekök i Åtvidabergs kommun. Richard Svensson (SD) förde en mycket bra debatt där han ifrågasatte svaren som presenterades i interpellationen, sakligt bestred han svaren med fakta vilket fick Elisabeth Edlund (S) att till slut tappa humöret. Inga konkreta svar fick vi på interpellationsfrågorna.

  Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)

  Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)