Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 5

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • Nomineringsdags

  Av jsvensson den 28 oktober, 2016
  0

  Med en mycket stark tillströmning av medlemmar går vi nu återigen in i nomineringsprocessen inför val till förtroendeuppdrag för kommunföreningen Sverigedemokraterna Åtvidaberg.

  Senast den 1 december skall nomineringar till styrelse samt revision vara valberedningens ordförande tillhanda skriftligen via e-post: markus.wiechel@sd.se

  I samband med nominering till valberedningen skall intyg av kandidatur fyllas i och skickas in. Intyget nås genom att klicka här.

  Senaste den 1 december skall nomineringar till valberedningen vara styrelsen tillhanda skriftligen via e-post: jan.svensson@sd.se

  För mer information:

  Markus Wiechel
  Valberedningens ordförande

  E-post:markus.wiechel@sd.se

 • Kyrkoval 2017

  Av jsvensson den 17 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Åtvidaberg på: atvidaberg@sd.se eller på telefon: 070-334 19 62

  kandiderakyrka2

 • KF 28 september 2016

  Av jsvensson den 29 september, 2016
  0

  Idag var det kommunfullmäktige! SD som enda aktiva oppositionsparti var uppe i talarstolen vid ett flertal tillfällen. Redan vid ledamöternas allmänna frågestund frågade Bertil Jonsson (SD) hur det egentligen ligger till med ÅFF, hur ställer sig majoriteten till en situation där ÅFF inte har ekonomi och ej får fortsätta med elitfotboll, samt om det som står i Corren om att ÅFF inte ska få mer pengar av kommunen stämmer. Första frågan blev det inget svar på, andra frågan var korrekt som det står i Corren att det blir inga extra pengar till ÅFF. Sedan gick Jan Svensson (SD) upp i talarstolen och frågade hur många möten näringslivsberedningen har haft samt hur många lokala företag som har varit inbjudna till dialog och hur mycket deras arvoden är varpå Lennart Haraldsson som ordförande (nlb) svarade att dom haft tre möten inga företag har inbjudits och arvoden ingick i deras ordinarie ersättningar, även Richard Svensson (SD) gick upp och ifrågasatte att ej företag hade inbjudits. Vid punkten massmediepolicy-revidering anmärkte Bertil Jonsson (SD) om en korrigering i yrkanden som var felformulerad men det var inget som majoriteten tog till sig. Sedan gick både Bertil Jonsson (SD) och Jan Svensson (SD) upp i debatt i frågan om höjd maxtaxa för hemtjänst och hemsjukvård, SD var det enda parti som gick emot att höja till maxtaxan för hemtjänst och hemsjukvård med 2628kr årligen. De övriga partierna var helt överens om att kommunen ska ta ut den absolut maximala höjningen av taxan vilket SD som enda parti gick emot. Sedan var det dags för interpellation där vi i SD ställde frågor om många undermåliga skol och förskolekök i Åtvidabergs kommun. Richard Svensson (SD) förde en mycket bra debatt där han ifrågasatte svaren som presenterades i interpellationen, sakligt bestred han svaren med fakta vilket fick Elisabeth Edlund (S) att till slut tappa humöret. Inga konkreta svar fick vi på interpellationsfrågorna.

  Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)

  Bertil Jonsson (SD) Jan Svensson (SD) Richard Svensson (SD)

 • Kommunfullmäktige 2016-06-15

  Av jsvensson den 21 juni, 2016
  0

   

  Sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet. Bertil Jonsson (SD) var uppe och yrkade återremiss på ärendet köp av mark Norrby 1:18 då det kommit fram att det går en korsande kraftledning över marken, Elisabeth Edlund (S) bad om ursäkt för att oppositionsrådet Joakim Magnusson (C) ej framfört information till SD att kraftledningen kommer att grävas ned, varpå Bertil ändrade SD:s yrkande till bifall. Jan Svensson (SD) var uppe och yrkade starkt bifall till majoritetens förslag till att återta matlagning till äldre och barn i egen regi efter påtryckning av bl.a SD. Jan frågade om det stämmer att skol och dagis köken som är i väldigt dåligt skick kommer att börja renoveras denna mandatperioden eller nästa, där svaret blev att det kommer troligtvis att bli under nästa mandatperiod. Vi i SD sa att vi återkommer i ärendet då vi ej ännu har fått svar av tjänstemännen på några av våra frågor.

   

   

  janne

 • KF 2016-05-25

  Av jsvensson den 26 maj, 2016
  0

   

   

  Idag på kommunfullmäktige så gick Richard Svensson (SD) upp i talarstolen och berättade att SD står bakom ”detaljplan för del av Åtvidaberg 6:79”, men poängterade att vi i SD är fortsatt negativa till en biblioteksflytt. Bertil Jonsson (SD) var sedan uppe gällande ärendet ”sammansättning av styrelse- Kopparvallen i Åtvidaberg AB” där vi i SD framförde Joakim Gustavsson som vårt val till ledamot av styrelsen, Bertil framförde att partitillhörighet inte bör avgöra i valet. Några av Joakims kvalifikationer följer här, var med och grundade Kopparvallen i Åtvidaberg AB 2008, arbetade som konsult till Stockholm Stadion under 2 år, arbetat som konsult till Bröndby Stadion i Köpenhamn under 3 år m.m. Men naturligtvis efter votering så röstade endast SD på vår kandidat, oppositionens kandidat Anders Bylund (L) blev vald. Som ersättare valdes efter votering Lennart Pettersson (V) före Jan Svensson (SD). Bertil Jonsson (SD) yrkade sedan på återremiss av en motion från Centern ”Busslinje 535 till Valdemarsvik” men den blev avslagen.

   

   

  semester2011-046