Rapport från kommunfullmäktige i Åtvidaberg 2020-09-30 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

Rapport från kommunfullmäktige i Åtvidaberg 2020-09-30

Vid gårdagens kommunfullmäktige i Åtvidaberg så var vi från Sverigedemokraterna aktiva. Först hade vi en interpellation med flera frågor gällande hur sjukvården i kommunen sköts. Efter vi fått svaren från kommunen så var det vår gruppledare Jan Svensson (SD) som var den som debatterade mot kommunalråden från (S) och (C). Och efter en kortare debatt så var samtliga överens om att det finns förbättringspotential inom sjukvården i Åtvidaberg.

Vi hade även protokollsanteckningar som rörde två ärenden där samhällsbyggnadsförvaltning begär tilläggäskande på två investeringar de vill göra i Facetten. Vi från SD Åtvidaberg är inte emot investeringarna men är mycket kritiska till att förvaltningen för andra gången på kort tid kommer till oss i KF och begär flera miljoner mera i pengar på investeringar. Därför markerade vi lite extra med en protokollsanteckning där vi var kritiska till denna hantering och vi räknar med att det nu blir bättring i förvaltningen framöver.

Vi lämnade också in två motioner för beredning den första motionen var om att säkerställa språkkrav för anställda inom äldreomsorg-funktionshinder-fritidshem-och förskoleverksamhet i Åtvidabergs kommun. En mycket viktig fråga för hela samhället.

Den andra motionen vi lämnade in för beredning var om att införa drogprevention för unga. Vi ser ett ökat problem med droger bland unga i samhället och vill med denna motion få kommunen att starta upp en drogpreventiv enhet som skall arbeta för kommunens ungdomar, barn men även vuxna i syfte att motverka ett liv i beroende. Det var framförallt Carl Sääv (SD) som tagit fram underlag för motionen tillsammans med Richard Svensson (SD) och Carl fick också på gårdagens KF möte ha premiär i talarstolen när han på ett galant sett presenterade motionen. Nu hoppas vi på en skyndsam hantering av dessa motioner.