SD Åtvidabergs styrelse 2016 | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

SD Åtvidabergs styrelse 2016

SD Åtvidabergs styrelse 2016 (saknas på bild Marcus Jönsson och Mikael Ahlström)

SD Åtvidabergs styrelse 2016 (saknas på bild Marcus Jönsson och Mikael Ahlström)

 

SD Åtvidabergs årsmöte 2016  var ett mycket trevligt och gemytligt möte och mycket glädjande. Vi har som förening växt med över 60% i medlemsantal sedan 2014, vilket fick avgående styrelse att rekommendera valberedningen att öka både ledamöter och suppleanter i styrelsen från 5+1 till 7+3. SD Åtvidabergs styrelse består numera av: ordförande Jan Svensson, vice ordförande Bertil Jonsson, ledamot/kassör Beryl Elmendal, ledamot/sekreterare Richard Svensson, ledamot Lars Elmendal, ledamot Joakim Gustavsson, ledamot Simon Elmendal, suppleant Irene Jonsson, suppleant Marcus Jönsson, suppleant Mikael Ahlström. Mötesordförande på mötet var RO Peter Sigurbjörnsson och mötessekreterare var Richard Svensson, valberedningens representant var Runar Öhman (SD Mjölby).