SD enda oppositionsparti | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

SD enda oppositionsparti

Den 6 november var det KS möte i Åtvidaberg. Det man kan konstatera är det vi har sagt hela tiden, och det är att det finns bara ett oppositionsparti i Åtvidaberg och det är SD. Vi förde debatten i KS idag, Bertil Jonsson (SD) ifrågasatte att inga kostnader har kunnat tas fram gällande SDs motion om terapihundar, också något Bertil påtalade var höjningar av arvoden, bl.a en 50% höjning av vice och andra vice ordf. i KF vilkas höjning från 39491:- till 60756:- trots nedskärning med 2 mötesdagar nästa år är helt vettlös. Både motionen och arvoden kommer att diskuteras på nästa KF. Sedan togs ett beslut i KS angående ”Ny regional överenskommelse kring nyanländas etablering i Östergötland” där Jan Svensson (SD) yrkade avslag för SDs räkning med följande argument, ”vi i SD anser att det här är frågor som bör arbetas fram på kommunal nivå där samtliga partier i kommunen får vara delaktiga, då det är mycket viktiga frågor”, ”det är inte bra att flytta makt från kommunerna”, ”alla kommuner har olika förutsättningar” samt ”att en dialog regionalt mellan alla partier är något vi stöder”. Naturligtvis satt alla i KS under samtliga beslutsärenden i ”stort sett” och nickade med majoriteten, inga debatter, bara SD ifrågasatte. Bilder nedan från KS där vi bl.a fick information från vatten och renhållning.

12122880_417937071743869_8900804095289653796_n12190803_417936911743885_1891602232193864138_n11050238_417936978410545_1008598083793777739_n